Doneer

Quiet-ANBIGiften ANBI

Stichting Quiet 500 is een ANBI

Stichting Quiet 500 is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI en ook als culturele ANBI. (ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen.

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Quiet500 bankrekening: IBAN NL19 RABO 0117 3698 10.

Door te kiezen voor de ANBI-status zorgt Stichting Quiet 500 ervoor dat van uw giften en donaties het maximale bedrag terecht komt bij onze goede doelen. Overweegt u gebruik te maken van een gift aan ons via ANBI, neem dan contact met ons op. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de site van de Belastingdienst . Officiële gegevens tbv ANBI Het RSIN/Fiscaal nummer van de Stichting Quiet500 luidt: 853215157.  Doelstelling Stichting Quiet 500 Stichting Quiet 500 heeft tot doel het (doen) uitgeven van boekwerken, magazines ‎en/of andere ‎publicaties op literair en/of cultureel gebied, zulks met medewerking van ‎Tilburgse schrijvers, ‎dichters, columnisten, kunstenaars, fotografen, musici en/of andere ‎op literair en/of cultureel ‎gebied werkzame personen, alsmede het verrichten van al ‎hetgeen met het vorenstaande in de ‎ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk ‎kan zijn. De stichting dient het algemeen ‎belang en heeft geen winstoogmerk.‎ Met de uitgave van de glossy Quiet 500 is een begin gemaakt met het ‎concretiseren ‎van ons beleid. Doel van de uitgave is: ‎

 • enerzijds aandacht voor de armoedeproblematiek en ‎
 • anderzijds ‎fondsen werven voor het ondersteunen van armoedeprojecten. ‎

Meer informatie treft u ook in ons beleidsplan. Bestuur De volgende personen vormen samen het bestuur van Stichting Quiet 500

 • Marieke van Bommel-Bekker, voorzitter (e-mail)
 • Paul de Kok, penningmeester (e-mail)
 • Stefan Jansen, secretaris
 • Nadja Jungmann

De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting Quiet 500. Naast de bestuurders zijn de makers van de Quiet 500 ambassadeurs voor de Stichting Quiet 500. Ook de geportretteerden uit de Quiet 500 zetten zich in om armoede onder de aandacht te brengen.

Financiële en inhoudelijke verantwoording

Stichting Quiet500 is opgericht eind 2013. De volgende jaarverslagen zijn online te lezen: Q500 Inhoudelijk jaarverslag 2014, Q500 Financieel jaarverslag 2014, Q500 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015Q500 Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016 en Inhoudelijk jaarverslag 2017 en financieel jaarverslag 2017 (binnenkort online).
Daarnaast kun je meer lezen over Quiet Community Tilburg in: Empowerment & Verhalen (bijgewerkt tot 28-2-2018), Verslag Q2 2018, Verslag Q1 2018Kwartaalverslag Quiet Community Q4 2017 en Kwartaalverslag Quiet Community Q3 2017.