Contact en lezingen

Quiet Community Tilburg is een project van de Stichting Quiet 500.

Bezoekadres:
Quiet Community
Hoflaan 23
5044 HA Tilburg
013-7820102

Stichting Quiet 500 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 58866469.

Verkooppunten Quiet 500
De Quiet 500 is verkrijgbaar op deze website. Wilt u een bestelling op maat of betalen op rekening, neem dan contact met ons op: Lisa Mulder via lisa@quiet.nl.

Lezingen
De makers en de geportretteerden van de Quiet 500 vertellen het verhaal van de Quiet 500 en het verhaal achter armoede voor een ieder die dat horen wil. Dit gebeurt op maat via een lezing of workshop. We verzorgen:

  • lezingen voor service-club, ondernemersplatforms, gemeenten, raadsleden, college B&W, Rotary’s, Lions, ministeries;
    workshops voor kerkgenootschappen, bankiers, studenten, universiteiten enz.
  • De lezing of workshop wordt op maat gemaakt. Onze ervaring leert dat de combinatie van de gedachte achter de Quiet 500, de anekdotes uit het maakproces gevolgd door de indringende persoonlijke verhalen van geportretteerden ieder gezelschap aan het denken zet.

Heeft u interesse in een lezing of workshop, mail dan naar info@quiet500.nl of bel met Ralf Embrechts (06-20546364), dan maken we verdere afspraken hierover.

Quiet-Fonds

Heb jij een idee voor kinderen in armoede? Stuur je aanvraag in naar het Quiet-Fonds!

Quiet Fonds